Privacy

Behandeldossier en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg.
Dit is een wettelijke verplichting. Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Gegevens die u mijzelf heeft verstrekt of die ik met uw expliciete toestemming bij anderen heb opgevraagd.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een
  andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezigheid;
 • in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels. 

Financiële administratie en privacy

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult natuurgeneeskunde’;
 • een omschrijving van eventueel geleverde materialen;
 • de kosten van het consult;
 • de wijze van betaling van het consult. 

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Cursusadministratie en privacy 

Op de cursusnota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 • de datum van de cursus;
 • een korte omschrijving van de cursus;
 • een omschrijving van eventueel geleverde materialen;
 • de kosten van de cursus;
 • de wijze van betaling van de cursus. 

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Omdat ik als erkend docent/instructeur voor een aantal technieken cursussen verzorg, houd ik een administratie bij van cursisten die bij mij een cursus hebben gevolgd of willen volgen. Deze administratie bevat:

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats; 
 • Uw mailadres en telefoonnummer;
 • Een beschrijving van de gevolgde of te volgen cursus;
 • De datum van de gevolgde of te volgen cursus.

Deze gegevens bewaar ik gedurende de cursusperiode en niet langer dan wettelijk zoodzakelijk.

Het mailadres gebruik ik om ex-cursisten op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.

 

Praktijk voor bewustwording en groei is gevestigd in Dedemsvaart, Overijssel nabij Drenthe. Een goede keus als het gaat om Touch for Health, Kinesiologie, Quantum Touch, Yoga, Dru Yoga, Yoga Therapie, Meditatie, Bedrijfsyoga, Ontspanning, Bewustwording, Beweging, Hormoon yoga, Woordblind, Onzekerheid, Gedragsproblemen, Stress, Trauma's, Balans, Spiertesten, Allergien, Emotionele blokkades, Concentratie problemen, Angsten, Pijnklachten, Dyslexie, Hyperactief, Mudra's, Diepe ontspanning, Pranayama, Leer problemen, Samen bevallen, Zwangerschapsyoga, Workshops, Werken vanuit het hart, Vrede. Hanny Nieuwenkamp geeft cursussen in Dedemsvaart, Hoogeveen, Zuidwolde en in heel Nederland op aanvraag.